Prevádzkovateľ internetového obchodu www.KGSMshop.sk  - BRAMAS spol., s r.o. /ďalej len „prevádzkovateľ/ uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.