FIObanka

Pre slovenských zákazníkov:

  • Číslo účtu: 2901225716/8330
  • IBAN: SK3583300000002901225716
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
PayBySquare
Pre českých zákazníkov:
Platba prebehne v CZK ako domáci prevod bez nutnosti platby v EUR resp. cudzej/našej mene.
  • Číslo účtu: 2901225716/2010
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 FIObnka QR kód CZK BRAMAS KGSMshop KGSMservis